FESTIVAL


START FILM FEST

Podnětem pro vznik START FILMu byla skutečnost, že v domácím prostředí neexistoval festivalový projekt zacílený na okruh nejmladších studentů audiovizuálního umění, který by ve smysluplném pojetí skloubil film, vzdělávání a zábavu. Proto jsme v roce 2016 založili tradici letních setkávání studentů středních a vysokých filmových škol, ale i jejich pedagogů a vůbec všech milovníků „mladé filmové tvorby“.

Naší klíčovou strategií je intenzivní a současně zábavná forma mimoškolního vzdělávání propojená (nejen) s filmovými zážitky. Smysl takové akce spočívá v navázání kontaktů mezi mladými zájemci o film a potažmo i mezi různými školami či pedagogy, které se ve výuce na film zaměřují. Dále pak v možnosti veřejně prezentovat studentskou tvorbu díky festivalové soutěži a konečně i prožít několik dnů v atraktivní blízkosti zajímavých osobností, něco se od nich naučit a společnými silami něco vytvořit.